poniedziałek, 21 maja 2018

Modlitwa do Matki Kościoła

Modlitwa do Matki Kościoła Młodych

Maryjo, Matko Kościoła! Maryjo, Matko Kościoła Młodych! Ty modliłaś się w Wieczerniku z uczniami Twojego Syna, kiedy Duch Święty zstępował wśród języków z ognia. Módl się za nami, aby płomień Bożej miłości ożywił nasze serca i serca młodych na całej ziemi. Dziewico pełna łaski! Niepokalana od pierwszej chwili swego życia, która w pełni uczestniczysz w radości nieba. Czuwaj nad młodymi zebranymi tutaj i nad tymi wszystkimi, którzy razem z nami stanowią jedno w jedności Ciała Chrystusowego. Módl się, aby ta młodzież z odwagą podjęła zadanie, które powierza jej Chrystus, Twój Syn, gdy mówi: "Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam" (J 20,21).
Maryjo, Królowo Apostołów! Ty czuwasz nad tymi wszystkimi, których posyła Twój Syn, aby byli Jego głosicielami na całym świecie. Natchnij wszystkich młodych, aby byli gorliwymi świadkami zbawczego orędzia Ewangelii. Niech z Twoją pomocą dzielą się z innymi nowym życiem płynącym z krzyża Chrystusa, nadzieją pocieszającą każde serce i mocą, która pozwala osiągnąć ostateczne zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. Amen.

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła


niedziela, 20 maja 2018

sobota, 19 maja 2018

Święto Zesłania Ducha Świętego 20.05.2018


"Zielone Świątki 2018 - Święto Zesłania Ducha Świętego " 20.05.2018


"Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego." (Dz 1,14)


"Ja daję wam światło prawdy i Ducha Świętego."

„Zacznijcie codziennie wzywać Ducha Świętego. Najważniejsze jest modlić się do Ducha Świętego. Kiedy Duch Święty zstępuje na ziemię, wtedy wszystko staje się jasne i wszystko się przemienia.”

(Matka Boża w Medziugorje)


Modlitwa do Ducha Świętego.

Duchu Święty, przyjdź, zstąp na nas, na Twój Kościół zjednoczony na modlitwie z Matką...
Przyjdź dzisiaj do nas tak, jak kiedyś zstąpiłeś do Wieczernika, abyśmy w pokorze mogli przeżywać orędzia, stając się świadkami miłości dla tych, którzy nie znają Bożej miłości, oraz znakiem dla tych, którzy nie wierzą...
O Duchu Święty, przyjdź, przynosimy Ci nasze rany, nasze krzyże i cierpienia, spraw, byśmy uwierzyli, ufali, kochali...
Duchu Święty, uzdrów każdego z nas i obdarz pokojem oraz łaską, abyśmy zdołali wyzbyć się niedowiarstwa i grzechu...
Spraw, byśmy jak pielgrzymi powrócili do Ojca i w sakramencie pojednania potrafili porzucić dawnego człowieka, aby przyoblec się w człowieka nowego i wrócić do domu zdrowym i uleczonym...
Duchu Święty, przyjdź, napełnij nasze serca darem pokoju, pokory i posłuszeństwa, abyśmy umieli przyjąć i wprowadzić w czyn słowa Matki.. O Duchu Święty, Ty, który jesteś światłem, oświecaj nasze kroki na drodze wiary i nawrócenia, abyśmy mogli wrócić do domu i być posłusznymi Matce, by tak jak Jezus w Nazarecie wzrastać w pokorze, w mądrości i w łasce...
Przyjdź, Duchu Święty, abyśmy mogli stać się Kościołem, który się modli, Kościołem, który wierzy, Kościołem, który ma wiarę i miłość...
O Najświętsza Dziewico i droga Matko, jesteśmy Twoimi pielgrzymującymi dziećmi, które przybyły, by słuchać Twych słów, by prosić Cię o opiekę, by poczuć Twoją miłość i pokój... Módl się i wstawiaj za nami, byśmy żyli Twoimi orędziami i stawali się apostołami i świadkami Twojej obecności pośród nas...
            o. Jozo Zovko OFM

wtorek, 15 maja 2018

Sanktuarium NARODOWE

; Sanktuarium na zakopiańskich Krzeptówkach zostało ogłoszone Sanktuarium Narodowym

niedziela, 13 maja 2018

Fatima

Podobny obraz

Wniebowstąpienje

środa, 9 maja 2018

Orędzie Matki Bożej dla widzącego Jvana z 4.05.2018 Medziugorje

W piątek 4 maja o godz.22,00 na Podbrdo, Ivan, który obecnie przebywa w Medziugorju, miał spotkanie ze swoja grupą modlitewną. Spotkanie było otwarte, również dla pielgrzymów.

Po modlitwie Matka Bo
ża skierowała do obecnych te słowa:

Drogie dzieci, również dzisiaj pragnę was zachęcić do życia według orędzi, które wam przekazuję. Żyjcie według nich i zachęcajcie innych, aby też tak żyli. Bądźcie znakiem dla innych! Szczególnie zaś wzywam was, abyście byli znakiem dla tych, którzy tutaj przybywają. Dziękuję wam drogie dzieci, gdyż dziś odpowiedzieliście na moje wezwanie. Matka Boża była radosna, modliła się nad zebranymi, a następnie pobłogosławiła wszystkich obecnych oraz  dewocjonalia. Odeszła w znaku światłości i krzyża z pozdrowieniem: „Idźcie w pokoju, moje drogie dzieci!”


Ave Maryja!
Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje


Tłumaczenie z języka chorwackiego - Dziękuje